organisatie mri scan bedrijfsanalyse BiiC organisatieadvies consultancy

Ontdek het verborgen potentieel van uw organisatie

Business Value Scan©
De slimme integrale organisatie MRI-Scan

De Business Value Scan brengt de professionaliteit en concrete verbeterkansen van uw organisatie middels 12 infographics in beeld.

Wat gaat goed? Wat kan beter?
Door het stellen van kwantitatieve en kwalitatieve vragen verzamelt de scan gegevens op het gebied van commercie, marketing, communicatie, finance, hrm, digitalisering, innovatie en organisatie. Ook onderzoekt de scan de tevredenheid van uw klanten, medewerkers, leveranciers en u als werkgever.

Onze consultants en informatie-analisten analyseren deze gegevens m.b.v. Power-BI (Business Intelligence-tool). Vervolgens brengen ze de professionaliteit, samenhang en hiaten van de onderdelen in kaart en creëren inzicht in effectieve bijsturingskansen. Bent u op zoek naar hoe u uw omzet, winst, professionaliteit of prestaties kunt verbeteren? Naar meer grip op uw organisatie? Wilt u inzicht krijgen in wat er gebeurt en waarom het gebeurt? Dan is de Business Value Scan een onmisbaar instrument ter ondersteuning van uw leiderschap.

De Business Value Scan genereert:

 • integraal overzicht en inzicht op de professionaliteit van uw organisatie;
 • inzicht in wat goed gaat;
 • inzicht in wat beter kan;
 • prioritering & concrete bijsturingsacties;
 • advies, inspiratie & ondersteuning;
 • concreet resultaat als: groei, omzet, winst.

Dit alles samengevat in 12 infographics!

U krijgt te horen wat u niet wist.
U leert zien wat u nog niet zag.
U boekt successen die u niet had verwacht.

organisatieadvies biic

Het verbeter potentieel direct in beeld

Ontdek wat uw bedrijf nodig heeft om nog beter te presteren. Ontdek per bedrijfsonderdeel waar en hoe u uw bedrijf nog sterker kunt maken. Het verrassende bedrijfsadvies maakt haarscherp en visueel inzichtelijk wat uw organisatie nodig heeft.

De Business Value Score© 

Aan de hand van 11 kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten meet de scan in hoeverre uw organisatie de beschikking en inzicht heeft over essentiële stuurinformatie. Hoe de bedrijfskundige focus, structuur, samenhang en synergie is. En de scan verzamelt en verwerkt de feedback van klanten, medewerkers, leveranciers en de werkgever.

De optimale organisatiewaarde, waarbij u uw basis professionaliteit zeer goed op orde heeft, wordt weergegeven in een Business Value Score van maximaal 100. 

organisatie mri scan bedrijfsanalyse BiiC organisatieadvies consultancy

De verkoopeffectiviteit en touchpoint-analyse

Zo maakt de scan onder andere het effect en verbeterpotentieel van uw verkoop, marketing en communicatie inzichtelijk. Met als resultaat dat u bruikbare adviezen krijgt waarmee u concreet en resultaatgericht kunt bijsturen.

arbeidsmarkt potentieel hrm biic business value scan

Markt- en arbeidsmarkt positionering

Hoe onderscheidend is uw organisatie, uw merk, uw oplossing? Waar liggen de kansen op verbetering en verbinding naar nieuwe klanten of collega's?

organisatieadvies biic mto

De tevredenheid van medewerker (mto) en werkgever

De medewerkers in uw organisatie zijn het allerbelangrijkst. Zonder goede mensen geen goede oplossingen/producten en tevreden klanten. Wat vinden zij eigenlijk van uw organisatie, hun werk en hoe loyaal en bevlogen zijn zij? Feedback van medewerkers met behulp van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) is zeer waardevol en essentieel om uw organisatie nog sterker te maken. 

En hoe tevreden bent u eigenlijk als werkgever over uw medewerkers? De scan brengt het in kaart.

business value scan biic financieel

Financiële stabiliteit

Ook uw financiële positie wordt in kaart gebracht. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar zitten de knoppen waar u aan kunt draaien? Wat is het effect van al uw inspanningen?  

klanttevredenheidsonderzoek nps

Klant- en leveranciers tevredenheid onderzoek 

Hoe ervaren uw klanten uw organisatie? Hoe ervaren leveranciers uw organisatie? Vraag feedback, leer en breng uw kansen tot verdere professionalisering in kaart. 

organisatieadvies biic organisatieadviesbureau en consultancy werkwijze

Heisessie & Doen

Wij bespreken de resultaten en analyses van de scan in een heisessie in ons trainingscentrum.

Samen met u brengen wij alle bijsturingsopties en ideeën in kaart en prioriteren deze. Vervolgens bepalen we met elkaar concrete acties en planning.

organisatieadvies jaarplan BiiC organisatieadviesbureau
Wat klanten ons vragen
 • Hoe effectief is onze verkoop?
 • Welke strategie moet ik volgen?
 • Hoe kunnen wij onze organisatie verder automatiseren?
 • Wat kunnen wij binnen onze organisatie met big data?
 • Hoe creëer ik bewustwoording bij het management?
 • Wat gaat goed en wat kan beter binnen onze organisatie?
 • Hoe krijg ik als eigenaar meer grip op mijn organisatie?
 • Hoe behouden wij onze klanten?
 • Hoe zet ik mijzelf als merk in de markt? 
 • Is afdelingen outsourcen voor ons interessant?
 • Hoe gaan wij om met online-marketing?
 • Hoe krijg ik investeerders voor ons bedrijf?
 • Zijn er andere markten voor onze oplossingen?
 • Hoe verbeter ik mijn resultaten?
 • Waarom gaan onze klanten weg? 
 • Hoe financieer ik mijn plannen?
 • Hoe verbeteren wij onze marktpositie?
 • Benutten wij alle fiscale mogelijkheden voor ons bedrijf?
 • Welk business model is voor ons bedrijf het meest interessant?
 • Wat kunnen wij met A.I en I.O.T.?
 • Hoe gaan wij om met digitalisering?
 • Waar liggen mogelijkheden tot het behalen van meer rendement?
 • Hoe kunnnen wij onze communicatie verbeteren?
 • Wat is de medewerkerstevredenheid van mijn team?
 • Hoe krijg ik mijn organisatie weer financieel gezond?
 • Hoe verbeteren wij de klanttevredenheid?
biic organisatieadvies en consultancy
Bedrijfsadvies met onbeperkt management support in abonnementsvorm.
BiiC Organsatieadvies trainingscentrum

Uitnodiging!

Het belangrijkste is uw behoefte. Wat wilt u bereiken? Voor welke uitdaging staat uw organisatie?

Wij nodigen u met plezier uit om vrijblijvend langs te komen bij BiiC, kennis te maken, ons trainingscentrum te ervaren en met elkaar te verkennen of wij van waarde voor elkaar kunnen zijn.

Business Value Scan©

 • Bedrijfsanalyse met impact
 • Infographics i.p.v. dikke rapporten
 • Concreet en inspirerend
 • Speciaal voor organisaties  of business units tot 250 personeelsleden
 • Van analyse, inspiratie tot implementatie
 • Integraal organisatieadvies
 • Inclusief onderzoek naar de tevredenheid van klant, medewerker, leverancier en werkgever
 • Inclusief heisessie in het BiiC trainingscentrum
 • Inclusief voortgangssessie in het BiiC trainingscentrum 

BiiC© Organisatieadvies 2.0
Maakt uw organisatie sterker

Ontvang het BiiC Magazine

Blijf op de hoogte van de nieuwste BiiC workshops, ontwikkelingen en opinie en ontvang 4 keer per jaar het digitale BiiC Magazine

Aanmelden
Bezoekadres & Contact

Kantoor & Trainingscentrum
Nieuwland Parc 78
3351 LJ  Papendrecht
Nederland

085-3013168
info@biic.nl
www.biic.nl
KvK 75793148