Vragenlijst nr. 10
De inkoop volwassenheid

inkoop - Business Value MRI

1. Beleid en organisatie

Iedere organisatie heeft te maken met inkoop. De goederen en diensten die door een organisatie worden ingekocht worden vaak onderverdeeld in "directe inkoop", dit zijn alle goederen en diensten die direct met het eindproduct of dienst te maken hebben, en "indirecte inkoop". Indirect staat voor alles wat ondersteunend is aan het primaire proces of productieproces, zoals ict, energie, mobiele abonnementen, printers, auto-lease, kantoorartikelen, uitzendkrachten etc.

De taak van inkoop is het beleid en de uitvoering te ondersteunen bij het formuleren en aanbesteden van een opdracht, bij beleidsambities en bij het identificeren van kansen uit de markt. Elementen van belang bij het inrichten en ondersteunen van de inkooporganisatie zijn: competenties van een inkoper, ontwikkeling inkoop en beleidskader, opleiding en controle, benchmarks en monitoring.

2. Processen

Het uitvoeren van het inkoopproces vormt het hart van een inkopende organisatie. Het inkoopproces kent drie niveaus taken en verantwoordelijkheden: Strategische inkoop zoals in- of uitbesteden, Tactische inkoop; specificeren, selecteren en contracteren en als laatste Operationele inkoop; toezicht  op de levering van hetgeen daadwerkelijk is gekocht door gebruikers.

3. Gedrag

Gedrag in deze context gaat over het hebben van inzicht, beheer en controle van de inkooporganisatie t.o.v. leveranciers.

4. Handelsgeest

Handelsgeest is een term die neerkomt op gedrevenheid, passie, creativiteit en vindingrijkheid. Een echte handelaar ziet kansen in handel, die andere mensen niet of niet snel genoeg zien. Daarnaast heeft de term handelsgeest te maken met commerciële vaardigheden, waarbinnen het netwerken een belangrijke rol speelt.

All rights reserved - BiiC BV 2021