Vragenlijst nr. 12
Medewerkerstevredenheid

medewerkerstevredenheid 1 - Business Value MRI

1. Passie en plezier

Om als organisatie relevant te blijven voor uw medewerkers is het belangrijk om voortdurend te sturen op de behoefte en wensen van de medewerker. De tevredenheid van uw medewerker is hierbij dus van essentieel belang. Een goede manier om dit te achterhalen is met een medewerkertevredenheidsonderzoek. Hiermee wordt inzichtelijk wat de tevredenheid van uw medewerker is ten opzichte van uw organisatie en dit zet u vervolgens weer om in concrete verbeteringen.

2. Open vraag

3. De inhoud van uw werk

De inhoud van het werk is belangrijk. Een functie die goed aansluit bij de kennis en vaardigheden van de medewerker is leuk en werkt motiverend.

4. Hoeveelheid werk

Een gemotiveerde medewerker die met plezier werkt, haalt iemand energie uit zijn werk. Ervaart de werknemer werkstress, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, dan neemt de kans op verzuim toe.

5. Relatie met collega's

Een werkplek met een fijne sfeer en leuke collega’s, draagt bij aan het werkgeluk van de medewerker. Hierdoor nemen de prestaties van de medewerker toe. Men leert de kwaliteiten van elkaar kennen, en springt elkaar makkelijker bij wanneer een collega dreigt over te lopen. Dit kan veel stress voorkomen ten tijde van drukte.

6. Resultaatgerichtheid

Door duidelijke doelen een gewenst resultaat opleveren. Meer is resultaatgericht werken niet. Medewerkers krijgen zo de vrijheid en het vertrouwen om zelf te beslissen hoe en wanneer ze het werk uitvoeren om de doelen bereiken.

7. Wijze van leidinggeven

Organisaties worden platter. De ‘span of control’ van leidinggevenden wordt groter. De druk om beter te presteren neem toe. Bazen kunnen niet alles weten en ze kunnen ook niet overal zijn. Ze moeten dus kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de teams die ze aanvoeren en op de betrokkenheid en motivatie van de mensen.

8. Het besturen van de organisatie

Het leiden van organisaties naar gestelde doelen. Dit omvat bedrijfsprocessen van menselijke activiteiten in relatie tot de productie van goederen en diensten. De bedrijfsprocessen moeten door het bedrijfsbestuur worden beheerst, willen de organisatiedoelen worden bereikt.

9. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

In welke mate kan de medewerker zelf bepalen hoe de doelen behaald worden waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

10. Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden

Loopbaanontwikkeling is het proces waar een werknemer of een werkgever handelingen pleegt om de loopbaan te beïnvloeden.

11. Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat u gaat verdienen of het aantal uren dat u werkt. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen.

12. Informatie en communicatie

Communicatie van relevante informatie helpt om uw organisatie bij elkaar te brengen en te houden. Het verbindt afdelingen en teams en zorgt ervoor dat elke werknemer up-to-date is, op dezelfde golflengte zit, en op hoogte is van wat er in en met het bedrijf gebeurt.

13. Werkstress

Werkstress is het gevolg van werkdruk. Te hoge werkdruk ontstaat wanneer een medewerker het werk niet binnen de gestelde tijd af krijgt of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen. Werkstress is dus de negatieve reactie op deze werkdruk.

14. Aanvullende feedback

Deze ruimte biedt u de mogelijkheid om aanvullende informatie mee te geven waarvan u vindt dat deze relevant is voor de mederwerkerstevredenheid.

All rights reserved - BiiC BV 2021