Vragenlijst nr. 2
Commerciële Volwassenheid

Managementproces - Business Value MRI

1. Marktstrategie

De ontwikkeling en implementatie van de marktstrategie (de commerciële strategie)  gaat over 'fit'; hoe past wat uw organisatie te bieden heeft in uw markt? In de marktstrategie maakt een organisatie duidelijke keuzes waar toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te creëren. Een marktstrategie is voor organisaties onmisbaar. Daarnaast is het zichtbaar maken van uw product of dienst nodig om aandacht te krijgen binnen de gekozen markt en uw verkoopresultaat te behalen.

Vraag 5: Heeft u uw markt(en) duidelijk omschreven en bepaald?

business value mri logo

Een markt is een afgebakend gebied met product gerelateerde kenmerken, zoals een televisiefabrikant die zich richt op mensen die misschien een nieuwe tv willen kopen. E.e.a. in combinatie met een bepaalde geografische omvang (bijvoorbeeld tv-kopers in Nederland).

Vraag 6: Heeft u uw doelgroep(en) in deze markt duidelijk bepaald?

business value mri logo

We verwijzen naar een gedefinieerde groep mensen waarop een product of dienst zich richt als een doelgroep. Leeftijd, geslacht, opleiding, interesse worden beschreven over deze groep. Voorbeeld; een luxe K8 tv: doelgroep: advocaten en managers van tussen de 30 en 40 jaar.

Vraag 15: Heeft u de actuele trends van uw markt in beeld?

business value mri logo

Een trend ontstaat als meerdere mensen “iets nieuws” omarmen. Je spreekt pas van een trend als deze nieuwe opvatting of behoefte zoveel kracht en invloed krijgt dat deze in staat is om bijvoorbeeld onze werkwijze, cultuur of traditie te veranderen. Een trend verovert een plaats die er nog niet was.

Vraag 23: Maakt u een omzetbegroting?

business value mri logo

Een omzetbegroting dient om inzichtelijk te maken welke omzet de organisatie in een bepaalde periode moet draaien. Het betreft de planning van de hoeveelheid die een organisatie verwacht te verkopen, uitgedrukt in geld.

Vraag 24: Maakt u gebruik van een omzet-forecast?

business value mri logo

Dit is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product van uw organisatie. De begroting bepaalt de doelen voor het komende jaar. Een omzet-forecast laat het vooruitzicht zien, op basis van geprognotiseerde resultaten. Een omzet-forecast toont waar het bedrijf naartoe wil.

Vraag 25: Heeft u een redactioneel plan voor uw organisatie?

business value mri logo

Met een redactionele formule zorg je voor goede content die consistent is en steeds hetzelfde verhaal uitdraagt.

Wat staat er zoals in een redactionele formule:
- Wat is je centrale onderwerp en wat zijn de belangrijkste thema’s?
- Welke doelstellingen moet het kanaal bereiken?
- Wie is doelgroep/ persona? 
- Wat is de tone of voice? 
- Welke look & feel wilt u uitstralen?
- Wat is de exacte indeling met contenttype’s?
- Hoe gaat de redactievoering?

Vraag 26: Heeft u een contentplan voor uw organisatie?

business value mri logo

Een content strategie is een doordacht plan over de keuzes welke uw organisatie heeft gemaakt over de redactie, planning, plaats en inzet van communicatiemiddelen (intern en extern). (Bijv: Wanneer & waarom u een social media bericht/advertentie plaatst?)

2. Online Strategie

Om een aanwezigheid op het web en merkherkenning te behouden, moeten bedrijven een combinatie van sociale tools gebruiken, zoals Google Maps, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Pinterest, en een merkaanwezigheid op mobiele apps.

Het online aanwezigheidsbeheerproces begint met het bepalen van doelen die een online strategie bepalen. Zodra deze strategie is ingevoerd, is een continu en constant proces van evaluatie en verfijning nodig om de online aanwezigheid in de richting van de vastgestelde doelen te brengen. Een strategie voor online aanwezigheidsbeheer bestaat uit verschillende onderdelen. Over het algemeen omvatten deze plaatsing in zoekmachines (ervoor zorgen dat het merk hoog in de resultaten van zoekmachines verschijnt wanneer de eindgebruiker een relevante vraag heeft), het monitoren van online discussies rond het merk en het analyseren van de algehele aanwezigheid op het web van het merk.

Vraag 2: Maakt u gebruik van een CRM-systeem om uw commerciële activiteiten te ondersteunen?

business value mri logo

CRM staat voor Customer Relationship Management, ofwel de manier waarop een organisatie de relatie en interactie met (potentiële) klanten beheert. Een CRM-systeem is voor veel bedrijven een instrument om voeling te houden met hun klanten, processen te stroomlijnen en meer winst te genereren. Het systeem wordt gebruikt voor contactbeheer, salesmanagement, productiviteitsdoeleinden, etc. 

Vraag 3: Maakt u gebruik van marketing automation software?

business value mri logo

Marketing automation is een tactiek waarmee je prospects kunt opwarmen met gepersonaliseerde en bruikbare content met als doel om prospects te converteren tot klant en klanten te converteren in loyale klanten. Steeds meer is marketing automation in de software van het CRM pakket opgenomen.

Vraag 5: Werkt uw organisatie met persona's?

business value mri logo

Persona's zijn maatwerk klantprofielen om de kennis over doelgroepen 'tot leven' te brengen binnen de organisatie. Zij geven een naam en gezicht aan 'de klant' met motieven, verlangens en doelen in het leven.

Vraag 6: Kent uw organisatie het online gedrag van uw doelgroepen?

business value mri logo

Bij online marketing is het belangrijk om vooraf de online doelgroep te bepalen en te onderzoeken hoe zij zich ‘gedragen en bewegen’ op internet. Waar zoeken zij naar op google? Waar zoeken zij naar op websites en uw website? Van welke social media platforms zijn zij lid? Etc.

Vraag 9: Weet u uw ranking-positie bij relevantie zoekwoorden in Google?

business value mri logo

Een ranking is de positie waarop een webpagina staat in de zoekresultaten van een zoekmachine. Wanneer u als bezoeker een zoekterm intikt in bijvoorbeeld Google, verschijnt een enorm aantal resultaten. De positie waarop de site van uw organisatie staat tussen deze resultaten is uw ranking. Een verbetering in rankings leidt vaak tot meer bezoekers op uw webpagina.

Vraag 13: Werkt u voor een optimale klantervaring op een planmatige manier zodat alle touchpoints/klantcontacten positief verlopen vanuit het perspectief van de klant?

business value mri logo

Binnen de marketing spreekt men van touchpoints wanneer consument en onderneming met elkaar in contact komen. Dit kan persoonlijk contact zijn, bijvoorbeeld een consument die in een winkel advies vraagt over een bepaald product, maar ook andere vormen van contact, bijvoorbeeld een consument die een website bezoekt. Touchpoints zorgen ervoor dat klanten een bepaalde ervaring opdoen omtrent een merk of product. Touchpoints zijn een belangrijk onderdeel van de customer journey, de zogenaamde reis die een consument aflegt voordat deze een product koopt.

3. Leadgeneratie

Een lead is een bedrijf of persoon die interesse heeft in de aankoop van uw dienst/product of oplossing. Een lead is een concreet verzoek om meer informatie, kennismaking, adviesgesprek of een offerte.

4. Advies & Verkoop

Dit is het proces hoe uw klant wordt begeleid en beïnvloed in zijn keuze door de adviseur, terwijl zij/hij zich oriënteert en kiest. En hoe op de juiste wijze om te gaan met de klant, het gedrag inschatten en inspelen op de wens in advies en bediening.

5. Klantbeheer, behoud en verdieping.

Alles draait om uw klanten. Maar wat weet u van uw klanten? Welke waarde voegt de klant toe aan uw bedrijf? Waar liggen de kansen? Hoe ervaren zij uw product of dienst? Waarom blijven zij bij u? Dragen zij nieuwe klanten aan? En waarom gaan ze bij u weg?

Contact met onze supportdesk

Onze supportdesk is te bereiken op de volgende tijden:
> maandag t/m vrijdag: 8.30 – 17.30 uur
> Telefonisch: +31(0)85-3013168 
> email: support@biic.nl

Heeft u een vraag? Laat uw gegevens achter, dan wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Versturen

All rights reserved - BiiC BV 2021