Vragenlijst nr. 7
HRM Volwassenheid

hrm - Business Value MRI

1. Organisatie

Werknemers zijn uniek en vormen de kracht van uw organisatie. Zij beschikken over de kennis en vaardigheden die er voor zorgen dat uw organisatie kan presteren. Ze vormen de identiteit van de organisatie. Werknemers zorgen ervoor dat u uw doelstellingen haalt en dus succesvol te zijn. Daarnaast is het belangrijk om uw werknemers te binden en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

2. Processen

De arbeidsmarkt wordt door ontwikkelingen als flexibilisering, automatisering en digitalisering steeds dynamischer. Om uw bedrijf goed staande te houden in dit veranderende landschap zijn goede en efficiënt functionerende HRM-processen dan ook een vereiste.

Vraag 2: Heeft u de personeelsdossiers op orde?

business value mri logo

V.b. aanwezige stukken:
- Contract
- Kopie geldig ID
- Loonbelastingverklaring
- Kopie Diploma’s
- CV
- Alle bevestigingsbrieven van afspraken of veranderingen
- Getekende functieprofiel
- Functionering en beoordelingsformulieren

Vraag 7: Heeft u een verzuimprotocol?

business value mri logo

Deze heeft u nodig om te zorgen dat alle regels duidelijk zijn wanneer er een medewerker ziek is. Iedereen moet voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Met een protocol heeft u een richtlijn waar beide partijen zich aan kunnen houden.

3. Ontwikkelfocus

De ontwikkelingen gaan zo snel dat mensen veel slagvaardiger en creatiever zijn als ze samenwerken. Vanuit verschillende invalshoeken, expertise en ervaring kom je tot betere oplossingen. Door zelforganisatie en teamontwikkeling ervaart het team de kracht van het gezamenlijke belang. Dit vraagt ook om een groot aanpassings- en leervermogen. 

4. Vlootschouw

Een vlootschouw is een instrument dat direct inzichten oplevert voor goede interventies voor organisatie groei en ontwikkeling. Het gebruik van de HR vlootschouw is om teams en individuen te coachen en verder te ontwikkelen. De vlootschouw is oorspronkelijk gebaseerd op twee belangrijke vragen; 1) Wat is de prestatie van een medewerker? en 2) Wat is de potentie van een medewerker? Deze laatste vraag heeft zeker de laatste jaren aan relevantie toegenomen omdat verzuim, flexibiliteit en eigenaarschap van grote invloed zijn op het organisatiesucces.

All rights reserved - BiiC BV 2021