Vragenlijst nr. 8
Financiële Stabiliteit

financiele stabiliteit - Business Value MRI

1. Financiële stabiliteit

Financieel; dit omvat alles van het boekhouden, budgetteren en managen tot het uitvoeren van kosten-batenanalyses. Welke producten of diensten geven een positieve bijdrage aan het resultaat? Waar komen de inkomsten vandaan en gaan uitgaven naartoe?

Vraag 5: Maakt u gebruik van een organisatie begroting?

business value mri logo

De begroting is het overzicht van de financiën waaruit duidelijk wordt wat de te verwachten kosten en opbrengsten van een onderneming gaan zijn over een bepaalde periode. Er wordt een schatting gemaakt van de kosten en wat er uiteindelijk mee behaald kan gaan worden.

2. Financiële KPI’s

Het bijhouden van financiële KPI’s stelt u in staat om te zien wanneer, hoe en waarom de omzet toe- of afneemt. Ook kunt u zien welke maatregelen u dient te nemen om een opwaartse trend te stimuleren. Daarnaast kan een gunstige ontwikkeling van de groei nuttig zijn voor het aantrekken van investeringen.

Vraag 1: Wat is de current ratio van uw onderneming?

business value mri logo

De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa + liquide middelen gedeeld door het kort vreemd vermogen. De uitkomst van de berekening is een kengetal dat een indicatie geeft van de mate van liquiditeit van uw organisatie.

Vraag 5: Wat is de omzetcapaciteit per werknemer?

business value mri logo

Dit geeft een indicatie van de productiviteit van al het ‘arbeid’ in uw onderneming: omzet / aantal werknemers, formule: De gewenste omzet per medewerker gedeeld door de huidige omzet per medewerker x 100 = het omzetcapaciteit percentage.

All rights reserved - BiiC BV 2021