360° Business Value MRI© methodiek

'Zodra je het geheel ziet en begrijpt, neem je betere beslissingen.'

De Business Value MRI© is een innovatieve bedrijfskundige beeldvormingstechniek die wordt gebruikt om de knelpunten, groeimogelijkheden en oplossingsrichtingen binnen het MKB integraal, interactief en objectief in kaart te brengen. Met als doel de professionaliteit en het draagvlak voor aanvang van veranderingen, digitaliseringstrajecten, innovaties en groeiambities in korte tijd aanzienlijk te vergroten. Met als resultaat een baanbrekend hoger slagingspercentage van de beoogde organisatieverbetering.

De 360° Business Value MRI© methodiek werkt vanuit een nieuw consultancy business-model. Door de inzet van slimme technologie in combinatie met het veranderen van de spelregels ontstaat er bijzondere nieuwe waarde; de bedrijfsanalyse (diagnose) wordt begrijpelijk voor de gehele organisatie, er ontstaat versneld meer veranderdraagvlak en hoogwaardig integraal organisatieadvies wordt inspirerend, begrijpelijk en betaalbaar voor een nieuwe groep MKB bedrijven. Nieuwsgierig hoe en waarom? Lees hieronder verder.

Slimme technologie in combinatie
met nieuwe spelregels

De innovatie

Geen topsporter wordt nog gecoacht zonder data en beelden, geen dokter plaatst gips zonder een foto van het bot te hebben genomen en geen psychiater schrijft medicijnen voor zonder een diagnose te stellen. Logisch toch? Echter, het merendeel van de MKB-bedrijven past deze logica niet toe in hun praktijk en laten hiermee basale kansen om de organisatie sterker te maken liggen. De Business Value MRI© is de nieuwe consultancy-oplossing die slimme organisatiediagnostiek mogelijk en bereikbaar maakt voor iedere organisatie!

De behoefte

Veel MKB-ondernemingen worstelen met belangrijke managementthema’s waarvoor de oplossingen gewoon beschikbaar zijn. Beroepsfocus, onwetendheid en een vaak tegen gekomen natuurlijke weerstand tegen dikke adviesrapporten hebben als gevolg dat veel ondernemers niet bij de oplossingen van hun vraagstukken kunnen komen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat echt integraal advies vaak een onbetaalbare investering blijkt voor veel MKB- ondernemingen.

De oplossing

Wij zijn er in geslaagd om mondiale kennis, gevalideerd onderzoek en praktijkervaring samen te voegen in één diagnosetool voor consultants. Een tool die met behulp van 15 infograhics organisaties in staat stelt om eerst een objectieve, concrete diagnose te stellen over de zes vitale bedrijfsonderdelen van hun organisatie. En met dit inzicht de kwaliteit van managementbeslissingen sterk verbetert. Geen snelle scan maar een zorgvuldige begrijpelijke bedrijfsanalyse in interactieve infographics waarna je met de klant op onderzoek uitgaat.

business value mri methodiek (1)

Vanuit een nieuw uitzicht
op de organisatie

Heisessie, Business Value MRI Methodiek (1)

De Business Value MRI© integrale en interactieve organisatiediagnose.
Inclusief medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek.

Eerst het fundament versterken

De klantverwachtingen worden bij aanvang realistisch, concreet en meer dan haalbaar gemaakt door te werken aan en vanuit een sterk gebalanceerd fundament van de organisatie:

 • Eerst de focus op ‘good’ dan op ‘great’
 • Eerst de focus op organiseren dan digitaliseren
 • Eerst de focus op small data dan op big data
 • Eerst de focus op H.I. (human intelligence) en dan op A.I. (artificial intelligence)
 • Eerst de focus op het creëren van resultaat tegen de best mogelijke investering voor de onderneming

De veranderde spelregels

 • De klant wordt de belangrijkste medewerker in het consultancyproces. 
 • Er wordt gewerkt vanuit volledige gelijkwaardigheid met de klant. 
 • Kennis wordt overgedragen zodat organisaties zelf de bedrijfanalyse toe
  kunnen passen en doorvertalen naar de praktijk.
 • Academische rapporten worden vervangen door beelden (infographics).
 • Alle medewerkers, klanten en leveranciers worden er bij betrokken.
360° heisessie heidag biic
U krijgt te horen wat u niet wist.
U leert zien wat u nog niet zag.
U boekt successen die u niet had verwacht.

De Business Value MRI© werkt vanuit drie inspirerende psychologische pijlers en een filosofische basishouding. Van belang is dat u en uw klant werken vanuit de ‘vrije’ ruimte en starten vanuit ‘eerst even niet vinden’, vragen stellen, luisteren en samen kijken naar de vitale onderdelen van de organisatie. ‘Wat zien wij nu wat er gebeurt?’ Dit vanuit een positieve oplossingsgerichte insteek om de organisatie te leren hoe zij zelf leren en het best kunnen verbeteren. De drie pijlers:

Drie
psychologische
pijlers

Begrijpen

Acceptatie en draagvlak te versterken door de rapporten te visualiseren door:

 • infographics (beeldvorming)
 • waardeoordeel in kleur groen, oranje, rood (stoplicht-effect)
 • inspiratie en verbeterscore-elementen toevoegen (gamification-effect)

Betekenis geven

Acceptatie en draagvlak verhogen door betekenis te geven aan de bedrijfsanalyse door:

 • het management zelf actief mee te laten denken en werken aan de analyse (IKEA effect)
 • het management positief uit te dagen tijdens de analyse (deskundigheidsbevordering)
 • de medewerkers, klanten en leveranciers te betrekken in de input (360 graden feedback)

Vergelijken

Organisatiebenchmark op professionaliteits- en volwassenheidsniveau met:

 • de bedrijfskundige aanpak en werkwijze van zeer succesvolle bedrijven (business spieken)
 • de indicatoren van failliete bedrijven en mislukte plannen (bottleneck principe)
 • beproefde management modellen (wetenschappelijk inzicht)

Hoe gaat het in zijn werk? 

stap 1

Bepalen van uw uitdaging of probleem.

stap 2

Afstemmen business onderzoeksfilters.

stap 3

Samenstellen onderzoeksteam.

stap 4

Creëren integraal inzicht.

stap 5

Interactief diagnose draagvlak

stap 6

Doelgerichte acties & resultaat

BiiC©
Maakt organisaties sterker

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van BiiC en ontvang onze nieuwsbrief.

Bezoekadres & Contact

BiiC BV 
Kantoor & Trainingscentrum
Nieuwland Parc 78
3351 LJ  Papendrecht
Nederland

085-3013168
info@biic.nl
www.biic.nl
KvK 78313406