Medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO  BiiC

Business MRI©

Medewerkerstevredenheidsonderzoek in drie stappen: €1.500

Direct inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers.

BiiC Medewerkerstevredenheidsonderzoek Model
Direct inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers

Het BiiC Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft als doel snel, compact en effectief de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers inzichtelijk te maken tegen de best mogelijke investering.  

Deze drie-eenheid uit ons eigen onderzoeksmodel vormt inzicht in de essentie waarom medewerkers graag werken, blijven of willen werken voor een werkgever of juist het niet naar hun zin hebben, willen vertrekken of minder presteren.

Het MTO genereert direct inzicht en feedback op basis van ‘zien is begrijpen’ en is generiek toepasbaar op profit en non-profit organisaties. Het is door onze specialisten speciaal ontwikkeld als snelle, effectieve en inspirerende diagnose-tool. Inhoudelijk is het onderzoek gebaseerd op best practices uit de praktijk, literatuur en onderzoek.

Kies voor een compact MTO rapport in infographics

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vertalen wij niet in traditionele rapporten, maar in concrete, scherp geprijsde, begrijpelijke filterbare infographics en wordclouds met impact. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO  BiiC
medewerkerstevredenheidsonderzoek mto nps BiiC
biic business mri diagnostiek - MTO - KTO
Onderzoek de tevredenheid samen met uw medewerkers 

Betrek uw medewerkers bij het plan van aanpak, de analyse en het bepalen van de vervolg acties. Wij voeren MTO’s uiteraard anoniem uit, zodat uw werknemers zich veilig voelen en zich echt durven uiten. Na de feedback van iedereen verzameld in het MTO hebben u en uw onderzoekscollega's direct inzicht waar het team tevreden en niet zo tevreden over is en weet u waar u mee aan de slag kunt gaan. Veranderingen hoeven niet altijd groot en duur te zijn.

Durf feedback te omarmen, want meten is weten

Regelmatig de medewerkerstevredenheid onderzoeken (MTO) is zeer waardevol voor het betrouwbaar kunnen aansturen van uw organisatie. Niet alleen het bedrijf heeft baat bij het meten van medewerkerstevredenheid, uw medewerkers ook. Zij kunnen hun stem laten horen en voelen dat ze belangrijk zijn voor het bedrijf en dat hun mening ertoe doet. 

BiiC medewerkerstevredenheidsonderzoek mto feedback medewerkers
medewerkerstevredenheidsonderzoek mto nps BiiC
Wat kost een MTO?

  • compleet compact hr-zelfstart BiiC tevredenheidsonderzoek kost €1.500 (tot 250 medewerkers)
  • inclusief voorbereidingstools, onderzoeksbegeleiding en setup 
  • inclusief digitale rapportage met filter- en inzoomopties in infographics 
  • inspirerend en begrijpelijk voor iedereen in de organisatie
  • uitbreiding mogelijk naar diverse begeleidings, service- en adviespakketten
In slechts 3 weken uw medewerkerstevredenheid in beeld.

Week 1

Intake en voorbereiding

Als u het stappenplan voor een professioneel en succesvol MTO heeft doorgenomen en voorbereid, kunnen wij in een intake gesprek van één uur u helpen om het onderzoek zorgvuldig voor te bereiden en eventueel snel te kunnen uitvoeren. Wij bespreken de onderzoeksvraag, de indeling van de organisatiestructuur (v.b: afdelingen, locaties of producten) om de anonimiteit te kunnen waarborgen, de communicatie richting de medewerkers, hoe respondenten aan te leveren en de tijdsplanning.

Week 2

Uploaden en versturen 

Na de intake en voorbereiding levert u de ingevulde excelfile-format aan. Wij doen een extra check om te controleren of alles correct en volgens de intake en voorbereiding is ingevuld en uploaden vervolgens de respondenten in ons BiiC software systeem. Wij versturen het onderzoek op de afgesproken datum. 

Week 3

Realtime resultaten in beeld

U krijg een inlog voor uw eigen digitale omgeving waarin u realtime de feedback en resultaten van het onderzoek in beeld krijgt.

Optioneel: Onze consultants begeleiden u graag in het analyseren, bespreken en bepalen van de concrete vervolgstappen van het onderzoeksresultaat. Ook kunnen zij uw organisatie begeleiden met de implementatie van de eventuele vervolgstappen. Neem vrijblijvend contact op en wij bespreken de mogelijkheden.

Randvoorwaarden voor een succesvol MTO met draagvlak.

Investeer oprechte aandacht en tijd in een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek, volg de onderstaande 12 stappen en u zult de positieve impact voor uw organisatie gaan ervaren:

Stap 1: Bepaal uw onderzoeksdoelstelling

Omschrijf duidelijk uw doelstelling wat u met het tevredenheidsonderzoek wilt bereiken. Betrek als het mogelijk is ook uw medewerkers bij het bepalen van de doelstelling. Wij adviseren te starten van een nul-meeting. Waarbij u feedback ophaalt over de algemene tevredenheid, de bevlogenheid en betrokkenheid van uw medewerkers voor uw organisatie. 

Stap 2: Kies een beproefde onderzoeksmethode

Bepaal hoe u de tevredenheid wenst te onderzoeken. Kiest u voor een panel meeting? Op papier? Of online? Online enquêtes zijn vaak handiger, efficiënter en qua investering een stuk lager omdat ze gemakkelijk kunnen worden verspreid en gegevens kunnen worden verzameld. En gebruik een reeks goed opgestelde vragen die aansluiten bij uw doelstelling. Ons advies is om de vragen zo op te stellen zodat u in de combinatie van antwoorden in kunt zoomen en eenvoudig kunt analyseren wat goed gaat en beter gaat. Overweeg hierin een combinatie van gesloten (meerkeuze, Likert-schaal) en open vragen te gebruiken om zowel kwantitatieve als kwalitatieve feedback te verzamelen.

Stap 3: Zorg voor anonimiteit en vertrouwelijkheid

Verzeker werknemers dat hun antwoorden vertrouwelijk blijven en dat hun identiteit wordt beschermd. Dit bevordert eerlijke en openhartige feedback.

Stap 4: Stel werktijd beschikbaar voor het MTO

Gebruik de door u gekozen methode om het MTO te verspreiden onder alle in aanmerking komende werknemers. Geef aan dat het MTO onder werktijd mag worden ingevuld. Kies ook voor een software systeem waarin de optie aanwezig is om de vragenlijst verspreid over bijvoorbeeld twee dagen of verschillende momenten in te vullen. Geef ook duidelijke instructies over het invullen van de enquête en geef duidelijk de deadline aan wanneer men het moet hebben afgerond.

Stap 5. Stimuleer deelname

Moedig werknemers aan om deel te nemen door uit te leggen hoe belangrijk hun feedback is en hoe deze zal worden gebruikt om positieve veranderingen door te voeren.

Stap 6. Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren

Terwijl de reacties binnenkomen, verzamelt en ordent u de gegevens. Analyseer de kwantitatieve om trends en patronen te identificeren. Bekijk ook de kwalitatieve feedback van open vragen om diepere inzichten te krijgen. Interpreteer de MTO onderzoeksresultaten in relatie tot uw doelstelling. Identificeer sterke punten en gebieden die verbetering behoeven. Zoek naar gemeenschappelijke thema's en prioriteer problemen op basis van de feedback. Ons advies is om het interpreteren van de MTO resultaten samen met uw medewerkers te doen. Dit stimuleert het onderlinge vertrouwen, draagvlak en succesvolle bijsturingsacties.

Stap 7: Bepaal samen concrete bijsturingsacties

Bepaal samen met uw medewerkers op basis van de MTO resultaten het plan hoe de geïdentificeerde problemen aan te pakken en de tevredenheid van medewerkers te vergroten. Begin met maximaal drie concrete acties en probeer de bijsturingsacties specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden (SMART) te laten zijn. Dit vergroot de kans op succes.

Stap 8:  Resultaten en actieplannen communiceren

Deel de resultaten van de medewerkerstevredenheid en voorgestelde actieplannen met uw de alle medewerkers. Communiceer alle feedback in interactieve visualisaties (infographics) en niet in dikke rapporten. Transparante communicatie laat zien dat hun feedback wordt gewaardeerd en toont uw toewijding om positieve veranderingen aan te brengen.

Stap 9: Veranderingen zichtbaar doorvoeren

Voer de actieplannen uit die je hebt ontwikkeld en houd medewerkers op de hoogte van de voortgang. Communiceer regelmatig updates om uw toewijding aan het verbeteren van hun werkervaring te tonen en zet de voortgang op de standaard agenda van uw managementoverleg.

Stap 10: Blijf de tevredenheid periodiek onderzoeken


Haal medewerkers feedback op door regelmatig vervolgonderzoeken uit om de voortgang bij te houden en de impact van de geïmplementeerde wijzigingen te meten. Zo kunt u meten of uw inspanningen een positief verschil maken in de medewerkerstevredenheid.

Investeren in tevreden medewerkers, wat levert het uw onderneming op?

Het meten van de medewerkerstevredenheid (mto), -betrokkenheid en -bevlogenheid is voor iedere organisatie cruciaal. Op de eerste plaats uit respect voor de medewerkers en om de rol van werkgever goed uit te kunnen voeren. Maar minstens zo belangrijk (en vaak onderbelicht) is het rendement, van investeren in duurzame tevredenheid, op het het resultaat van de onderneming. 

In de praktijk ervaren wij ten minste 12 concrete redenen waarom werken aan een hoge medewerkerstevredenheid één van de slimste investeringen is voor ieder bedrijf. Deze redenen geven tevens ook het doel van een MTO aan voor iedere onderneming. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet:

1. Werknemersbetrokkenheid en productiviteit

Tevreden werknemers zijn meer betrokken bij hun werk. Ze zijn gemotiveerd om op hun best te presteren, wat zich vertaalt in een hogere productiviteit en een betere kwaliteit van het werk. Betrokken medewerkers zijn ook sneller geneigd om net dat stapje verder te gaan en een positieve bijdrage te leveren aan het succes van het bedrijf.

2.  Gezondheid en welzijn

Hoge werknemerstevredenheid kan positieve effecten hebben op het mentale en fysieke welzijn van werknemers. Wanneer werknemers tevreden zijn met hun baan, ervaren ze minder stress en zijn ze over het algemeen gelukkiger, wat leidt tot een betere algehele gezondheid.

3. Lager ziekteverzuim

Tevreden werknemers komen vaker consequent op het werk. Een positieve werkomgeving kan het ziekteverzuim of andere factoren helpen verminderen.

4. Retentie en lager verloop 

Hoge werknemerstevredenheid leidt vaak tot hogere retentiepercentages van werknemers. Tevreden werknemers zullen minder snel hun baan verlaten op zoek naar betere kansen. Dit vermindert de verloopkosten en de onrust die gepaard gaan met het constant aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers.

5. Aantrekkelijk voor toptalent

Een reputatie als een geweldige plek om te werken kan helpen om toptalent aan te trekken. Wanneer potentiële werknemers zien dat huidige werknemers tevreden en betrokken zijn, is de kans groter dat ze geïnteresseerd zijn om bij het bedrijf te komen werken.

6. Innovatie en creativiteit

Tevreden werknemers voelen zich eerder op hun gemak bij het delen van hun ideeën en het nemen van berekende risico's. Dit bevordert een cultuur van innovatie en creativiteit, aangezien werknemers meer bereid zijn om hun inzichten en suggesties bij te dragen.

8. Positieve bedrijfscultuur

Medewerkerstevredenheid draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en betrokken voelen. Een positieve cultuur stimuleert samenwerking, teamwerk en een gevoel van verbondenheid.

9. Hogere klanttevredenheid

Tevreden medewerkers leiden vaak tot tevreden klanten. Werknemers die zich tevreden voelen in hun rol, zullen eerder uitstekende klantenservice bieden en positieve relaties met klanten onderhouden.

10. Efficiëntie

Werknemers die tevreden zijn met hun werkomgeving en functies, zijn over het algemeen efficiënter in hun taken. Dit kan leiden tot vlottere operaties en een lagere kosten.

11. Merkambassadeurs

Tevreden werknemers spreken vaker positief over hun bedrijf, zowel binnen als buiten de werkvloer. Dit kan de reputatie en het merkimago van het bedrijf versterken.

12. Ontwikkeling van medewerkers

Het meten van de tevredenheid van medewerkers kan helpen bij het identificeren van gebieden waar medewerkers mogelijk extra opleidings- of ontwikkelingsmogelijkheden nodig hebben. Dit draagt bij aan het verbeteren van vaardigheden en loopbaangroei.

Resumé

Het meten van de tevredenheid van werknemers is essentieel voor het creëren van een positieve en productieve werkomgeving, het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers, het behouden van talent en uiteindelijk het bijdragen aan het algehele succes en de groei van het bedrijf. Dankzij de slimme aanpak van BiiC is het voor ieder bedrijf een haalbare investering. Een investering die zich op tal van manieren terugbetaalt, waar zowel de werknemers als de organisatie als geheel van profiteren. 

Wat klanten vertellen

"Geweldige tool om grip op je organisatie te krijgen. Helder, duidelijk en eindelijk handvatten waar te beginnen om te veranderen of bij te sturen!”

Wietske Pietersma

Directeur

MiCCS Masters In Communication, Creation & Sign

"De MRI is een cadeautje vol waarde. Het heeft ons zowel mooie gerichte complimenten als concrete toepasbare ontwikkelpunten aangedragen. Sterke aanbeveling voor alle (MKB) organisaties die snappen dat ontwikkeling continu aandacht nodig heeft.“ 

Wouter Timmer 

Directeur

Officious kantoorartikelen, inrichting & audiovisueel 

"Een echte eye-opener. Mooi om te zien dat door de MRI duidelijk wordt waar de kansen binnen je bedrijf liggen.”

Roel Chappel

Directeur

DAR Bouwadvies

'De beste adviseurs lopen binnen je bedrijf.'
Laat u inspireren door het verhaal van Speksnijder Mode

Blijf op de hoogte van BiiC

All rights reserved BiiC BV | Business Business MRI© 2022