BBiiC Business MRI 360° business diagnostics

BiiC | Business MRI©

Geen dikke rapporten maar interactieve infographics

De infographics benutten de kracht van beeldvorming. In de kleuren groen, oranje en rood wordt zichtbaar wat goed gaat, waarop gelet moet worden en waar de potentiële knelpunten zitten. U interpreteert samen met uw klant de inzichten en stelt het plan van aanpak op.

Duidelijk voor iedereen

In plaats van een dik adviesrapport krijgt uw klant op visuele wijze te zien hoe het bedrijf ervoor staat. 

Door dit inzicht weer te geven in beelden, is het voor iedereen in de organisatie in één oogopslag duidelijk waar er kansen liggen. Vervolgens kunt u met uw klant inzoomen op specifieke onderdelen.

Uniek en diepgaand inzicht voor uw klant

De Business MRI© geeft uw klant de mogelijkheid om op een objectieve wijze hun onderneming te bekijken. U laat de klant patronen zien binnen hun organisatie en waar deze vandaan komen.

De MRI creëert samenhang. Samen met de klant kijkt u naar verschillende bedrijfsonderdelen en hoe die elkaar positief en negatief beïnvloeden. Op basis hiervan maakt u samen met de klant een plan van aanpak op maat. 

De klant gaat begrijpen wat er echt gaande is

All rights reserved BiiC BV | Business Business MRI© 2022