Persbericht BiiC 21 juli 2022

Nieuwe bedrijfsadvies service voor accountants

BiiC heeft een nieuwe plug-and-play dienst gelanceerd waarmee accountancyfirma’s hun dienstverlening kunnen uitbouwen met adviesdiensten zonder de organisatie te belasten. Dit verhoogt de toegevoegde waarde die accountants leveren, en verschaft ze daarmee ook extra commerciële kansen.

biic business mri diagnostiek - MTO - KTO

Het nieuwe aanbod – genaamd ‘Business Indicator’ – stelt accountants in staat om relatief eenvoudig een integrale bedrijfsanalyse uit te voeren op de financiële huishouding en bedrijfsvoering van hun klanten. De uitvoering hiervan kan volledig door BiiC© worden gedaan.

Volgens Pieter van Halewijn, CEO bij BiiC©, speelt de Business Indicator in op een van de grootste behoeftes binnen de accountancybranche. “De klant verwacht steeds meer toegevoegde waarde en proactiviteit van de accountant. Ook verwacht de klant dat de accountant helpt bij de vertaling van de financiële cijfers naar bedrijfsverbetering.”

Traditioneel blijkt dit een lastige horde voor accountants. Hun basistaak bestaat uit het analyseren van de boeken van hun klanten en dat betekent dat ze van oudsher per definitie achteromkijken, naar het afgelopen jaar.

De talloze cijfers waar ze induiken bieden echter ook een uitgelezen kans om juist vóóruit te kijken. “Er valt nog veel winst te behalen voor accountants als ze hun klanten ook effectief kunnen helpen richting de toekomst”, aldus Van Halewijn.

“Accountants hebben vanuit hun rol goede kaarten in handen om dé businesspartner van de ondernemer te zijn”, voegt Robert Snel toe, de oprichter van BiiC©. “Als ze deze businesspartnerrol goed weten in te vullen kunnen ze zichzelf onderscheiden binnen een markt die zich kenmerkt door veel concurrentie en relatief weinig verschillen in de proposities van de kantoren.”

Integrale bedrijfsanalyse
Dit is waar de Business Indicator om de hoek komt kijken. De tool biedt accountants tegen een lage investering alles wat ze nodig hebben om een integrale bedrijfsanalyse uit te voeren en zo de klant proactief mee te nemen in de stappen die gezet kunnen worden om de organisatie sterker te maken. “En om problemen op te lossen en kansen te verzilveren”, zegt Van Halewijn.

De Business Indicator creëert een 360 graden-beeld van de organisatie en brengt in kaart hoe de verschillende bouwstenen presteren. Denk aan thema’s als strategie, de effectiviteit van het commerciële apparaat, de relatie met leveranciers en nog veel meer.

“De diagnostiek geeft effectief en snel inzicht in de samenhang tussen de strategische, tactische en operationele beslissingen tijdens het aansturen van de organisatie, en hoe de individuele teamleden dit ervaren. Dit geeft inzicht in het onderscheidend vermogen en waar de verbeterpunten en kansen zitten”, aldus Van Halewijn.

De consultants van BiiC© zorgen (achter de schermen) voor ondersteuning in het adviestraject. Van Halewijn: “Als dienstverlener aan accountants ligt onze focus op het efficiënt en betaalbaar organiseren van hoogwaardige, begrijpelijke integrale bedrijfsanalyses met impact. Zonder dat het de schaarse tijd van de accountant belast."

Unieke postie
Uiteindelijk vertaalt de toegevoegde waarde die de accountant kan leveren als businesspartner zich uiteraard ook in extra commerciële kansen. “Het levert nieuwe acquisitiemogelijkheden op en op termijn terugkerende omzet. En belangrijker, het verdiept de relatie met klanten”, zegt Snel.

Daarbij wijst hij tot slot op de unieke positie die accountants innemen: waar consultants sporadisch worden ingeschakeld, is het vaste prik dat de accountant jaar op jaar aan boord wordt gehaald om door de boeken te gaan. Dit terugkerende moment biedt accountants een uitgelezen kans om deze extra dienst aan te bieden.

“Het toevoegen van een organisatorische diagnostiek is een kleine additionele stap, en dat terwijl de benefits groot zijn”, aldus de BiiC-oprichter. “Een concreet verbeterinzicht richting de toekomst voegt veel waarde toe aan het jaarverslag en het vakmanschap van de accountant.”

Bronvermelding: redactionele tekst www.consultancy.nl

All rights reserved BiiC BV | Business Business MRI© 2022